University of Oulu
Humanistiset alat - Oulun yliopisto

Humanistiset alat - Oulun yliopisto

March 18, 2019

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin kuuluu myös puheterapeutiksi valmistava logopedia. Oulun yliopiston erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Opiskelijamme vastaavat kysymyksiin kielitaidon merkityksestä, sivuaineista ja humanistien monipuolisista työllistymismahdollisuuksista.

Lue lisää

Tekniikan alat, arkkitehtuuri sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne - Oulun yliopisto

Tekniikan alat, arkkitehtuuri sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne - Oulun yliopisto

March 18, 2019

Oulun yliopisto tarjoaa monipuolista diplomi-insinöörikoulutusta, korkeatasoista tietojenkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan opetusta, ja onpa meillä Suomen pohjoisin arkkitehtikoulukin. Yhteensä näitä aloja opiskelee yli 5 000 opiskelijaa! Monipuolinen kurssitarjonta ja poikkitieteellisyys tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden yksilölliseen opintopolkuun. Opiskelijamme kertovat alan valinnasta, opinnoista ja työllistymisestä.

Lue lisää

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystieteiden opettajan maisteriohjelma - Oulun yliopisto

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystieteiden opettajan maisteriohjelma - Oulun yliopisto

March 14, 2019

Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksiköstä valmistuu terveystieteiden maistereita. Heistä tulee ammattilaisia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan johtamisessa, kehittämis- ja kouluttamistehtävissä sekä tutkimuksessa. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opiskelijat sekä terveystieteiden opettajaksi opiskelevat kertovat opinnoistaan, sekä alan työllistymismahdollisuuksista ja hakemisesta.

Lue lisää

Tiedeviestinnän maisteriohjelma - Oulun yliopisto

Tiedeviestinnän maisteriohjelma - Oulun yliopisto

March 11, 2019

Ainutlaatuisessa koulutusohjelmassa yhdistyvät käytännön viestintätaidot ja tieteellisen tiedon hallinta. Ohjelmasta valmistuvat filosofian maisterit hallitsevat tieteestä tiedottamisen ja tieteen popularisoinnin. Tiedeviestinnän opiskelijat kertovat taustoistaan, motivaatiostaan viestintään ja työllistymisestä, joka on monella tapahtunut jo opintojen aikana.

Lue lisää

Kasvatusalat - Oulun yliopisto

Kasvatusalat - Oulun yliopisto

March 8, 2019

Oulun yliopistossa on tarjolla muun muassa kokonaan englanninkielinen kansainvälisen luokanopettajan tutkinto! Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa myös suomenkielisen luokanopettajakoulutuksen, jossa voi suuntautua joko teknologiapainotteisesti, taito- ja taideaineisiin tai laaja-alaiseen luokanopettajan koulutukseen. Lisäksi opiskelijat esittelevät musiikkikasvatuksen, varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan ja yleisen kasvatustieteen koulutusta.

Lue lisää

Kauppatieteet - Oulun yliopisto

Kauppatieteet - Oulun yliopisto

March 8, 2019

Oulun yliopiston AACSB-akkreditoitu kauppakorkeakoulu on kansainvälinen tutkimuksen ja koulutuksen yksikkö. Opiskelijat kertovat laaja-alaisesta kandiohjelmasta ja maisterivaiheen viidestä pääaineesta, jotka ovat markkinointi, rahoitus, laskentatoimi, taloustiede ja kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen.

Lue lisää

Lääketiede, hammaslääketiede ja biokemia - Oulun yliopisto

Lääketiede, hammaslääketiede ja biokemia - Oulun yliopisto

March 7, 2019

Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuu sekä lääkäreitä että hammaslääkäreitä. Opintoihin sisältyy teorian lisäksi runsaasti käytännön työtä potilaiden parissa. Toisenlaista näkökulmaa terveydenhuoltoon saa biokemian opinnoissa, jotka valmentavat esimerkiksi lääkekehityksen tehtäviin. Opiskelijamme kertovat opintojen sisällöstä, alan valinnasta ja pääsykokeisiin valmistautumisesta. 

Lue lisää

Luonnontieteet - Oulun yliopisto

Luonnontieteet - Oulun yliopisto

March 7, 2019

Oulun yliopistossa on tarjolla laaja kattaus luonnontieteitä. Geotieteissä tutkimus ja koulutus on monitieteistä, ja siinä perehdytään muun muassa kaivostoimintaan ympäristöasiat huomioiden. Lukiosta tuttuihin maantieteeseen, kemiaan, fysiikkaan, matematiikkaan ja biologiaan perehdytään opiskelijoiden johdolla yliopisto-opintojen näkökulmasta.

Lue lisää

Podbean App

Play this podcast on Podbean App